Regulamin konkursu "Halo Wiosna!"

Regulamin konkursu “Halo Wiosna!” Alp Studio – Centrum Sportów Górskich

1. Warunki ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie.

1.2. Organizatorem Konkursu jest firma Alps Małgorzata Sułowska (dalej „Organizator”). 

1.3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Alps Małgorzata Sułowska.

 

2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która zapisała się i uczestniczyła w dowolnym kursie wspinaczkowym organizowanym przez szkołę Alp Studio – Centrum Sportów Górskich w miesiącach: kwiecień, maj 2021.

 

3. Zasady Konkursu

3.1. Uczestnik konkursu może wykonać zadanie konkursowe polegające na: opublikowaniu zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym na funpage FB, dokumentujące przeżycia z kursu wspinaczkowego (dalej “konkurs”) organizowanego przez szkołę Alp Studio – Centrum Sportów Górskich.

3.2. Konkurs zostanie udostępniony w dniu 15.03.2021 r. jako post na fanpage Alps Studio -Centrum Sportów Górskich w serwisie Facebook.

3.3. Konkurs trwa od dnia opublikowania Konkursu do dnia 1.06.2021 r

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

4.1. Laureatów Konkursu wybierze komisja konkursowa składająca się z  3 osób wyznaczonych przez Organizatora.

4.2. Jury będzie oceniało zdjęcia pod kątem pomysłowości, kreatywności i estetyki.

4.3. Dwóch Laureatów Konkursu otrzyma następującą nagrodę:

– Dla Laureata 1. miejsca: Dzień wspinaczkowy w Tatrach.

– Dla Laureata 2. Miejsca: Dzień wspinaczkowy w Tatrach

4.4. Warunkiem wykorzystania nagrody przez laureatów jest możliwość umówienia się w tym samym terminie 3 osób: laureat 1, laureat 2, instruktor taternictwa PZA.

4.5. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę.

 

5. Przekazanie nagród

5.1. Nagrody zostaną wykorzystane przez laureatów w dogodnym dla nich terminie.

 

6. Inne postanowienia

6.1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 Listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.).

6.2. Przystępując do Konkursu, uczestnik oświadcza tym samym, że Akceptuje Regulamin Konkursu.

6.3. Konkurs nie jest organizowany, administrowany ani sponsorowany przez portal Facebook.

 

Kraków, 15.03.2021