Program Podstawowego Kursu Wspinaczki Skalnej

Program podstawowego kursu wspinaczki w skałkach w Alp Studio 

Forma zajęć: Zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią. Poza skałkami także ćwiczenia na sztucznych ściankach wspinaczkowych, bunkrach, murkach, drzewach itp. Zajęcia teoretyczne nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, lecz mogą być realizowane w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.

Czas trwania: nie krócej niż 6 dni, z tego co najmniej 5 dni zajęć musi odbywać się w terenie.Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.

Prowadzący: instruktorzy PZA – wspinaczki skalnej, taternictwa i alpinizmu.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową).
Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA

Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.
Treść zajęć (na podstawie programu Podstawowego Kursu Wspinaczki Skalnej Polskiego Związku Alpinizmu) 

Dzień 1
1. Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego;
2. Teoria asekuracji;
3. Podstawowe formacje skalne – wykład;
4. Niebezpieczeństwa wspinania – wykład;
5. Wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży;
6. Praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, zwijanie i przenoszenie liny;
7. Budowanie stanowisk do wędki;
8. Przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
9. Obsługa przyrządu asekuracyjnego w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj); opcjonalnie dodatkowo grigri;
10. Przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.

Dzień 2
1. Technika wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała – pozycja frontalna i boczna, wspinaczka statyczna i dynamiczna;
2. Zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania;
3. Prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej (później);
4. Budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
5. Nauka asekuracji półwyblinką z karabinkiem HMS;
6. Zakładanie stanowisk zjazdowych;
7. Przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu;
8. Zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
9. Nauka węzłów: bloker, stoper francuski

Dzień 3
1. Dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
2. Samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
3. Właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
4. Wykorzystanie punktów naturalnych;
5. Łączenie punktów asekuracyjnych.

Dzień 4
1. Doskonalenie technik wspinaczkowych na drogach wielowyciągowych na własnej asekuracji;
2. Style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe – wykład.

Dzień 5
1. Doskonalenie technik wspinaczkowych na drogach wielowyciągowych z liną podwójną;
2. Zjazd ze stanowiskiem pośrednim;
3. Formy uprawiania wspinaczki, formy organizacyjne wspinania; zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia – wykład.

Dzień 6
1. Pierwsza pomoc – podstawy, wykład;
2. Uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
3. Rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;
4. Nauka węzła prusik, wychodzenie po linie (prusikowanie);
5. Opuszczanie partnera na linie;
6. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody;
7. Egzamin.

Lista niezbędnych węzłów do nauczenia : ósemka, kluczka, wyblinka, półwyblinka, prusik, bloker, stoper francuski, rożkowy, krawat

img www