Najczęstsze błędy popełniane podczas wspinania w skałkach

Najczęstsze błędy popełniane podczas wspinania w skałkach

Jest pewien zestaw błędów, które często obserwuje się u wspinaczy podczas wizyt w rejonach skałkowych. Z zestawienia wykluczyliśmy ekstremalne sytuacje, które widuje się, a skupiliśmy się na tych często powtarzających się.

1. Brak węzła na końcu liny
Brak węzła na końcu liny jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków podczas wspinania. Podczas opuszczania partnera po poprowadzeniu drogi, niezabezpieczona węzłem końcówka liny przechodzi przez przyrząd asekuracyjny asekuranta. Dochodzi do tego w momencie, gdy używamy za krótkiej liny, lub gdy asekurujący oddalił się znacznie od ściany zwiększając przy tym minimalną długość liny niezbędną do opuszczenia partnera. Zawsze pamiętajmy o węźle na końcu liny, nawet gdy jesteśmy pewni, że nasza lina jest dostatecznie długa. W ten sposób wyrobimy sobie dobry nawyk na przyszłość.

źródło: www.ffme.fr

2. Za daleko stojący asekurant
Zbyt oddalony partner podczas asekuracji stanowi duże zagrożenie podczas odpadnięcia prowadzącego. Siły skierowane poziomo powodują utratę równowagi przez asekuranta, co może spowodować upadek i puszczenie liny asekurującej. Dotyczy to szczególnie lżejszych asekurantów przy asekuracji podczas prowadzenia. Rozwiązaniem jest stanie blisko ściany i/lub zrobienie dla asekuranta dolnego stanowiska, zapobiegającego wyrwanie asekuranta w górę.

źródło: www.mountaunproject.com

3. Wpinka robiona nisko pod ekspresem
Często można zaobserwować sytuacje gdy stojąc dużo poniżej ekspresa wspinacz próbuje za wszelką cenę zrobić wpinkę, czyli wpiąć linę w ekspres. Często te próby zajmują dużo czasu i wiążą się z koniecznością wybrania bardzo dużej ilości liny ponad poprzedni przelot. Musimy mieć na uwadze to, że podczas wyciągania tak znacznej ilości liny jest szansa, że odpadniemy od ściany. Wtedy potencjalna długość odpadnięcia jest większa niż podczas sytuacji gdy wpinkę zrobimy z okolic klatki piersiowej.

źródło: www.azrac.net

źródło: www.azrac.net

4. Za dużo lub za mało liny podanej przez asekuranta podczas prowadzenia
Kolejnym częstym błędem jest za dużo lub zbyt mało luźnej liny podawanej przez asekuranta dla prowadzącego w czasie wspinania. Zbyt dużo luzu daje komfort podczas wspinaczki, ale podczas odpadnięcia może skutkować długim lotem. Wyjątkiem są bardzo długie przewieszone drogi, gdzie nie jest możliwe aby uderzyć w przeszkodę podczas lotu. Również zbyt mało luźnej liny może być niebezpieczne – uniemożliwia prowadzącemu komfortowe wspinanie się oraz wpięcie liny do ekspresa. Lina powinna być podawana w takiej ilości, by prowadzący nie czuł oporu podczas jej wybierania, a jednocześnie nie na tyle dużo by podczas odpadnięcia prowadzący nie uderzył w przeszkodę.

źródło: www.diffclimbing.com
alpstudio szkoła wspinania